Изборник Затворити

PREVENTIVNI  SISTEMATSKI  PREGLEDI

Preventivni paket

· MR glave
· MR vratnog dela kičme
· RTG pluća
· UZ abdomena
· UZ male karlice
· Kompletna krvna slika+(Glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT)
· EKG
· Pregled interniste

26.500,00 dinara

Neurološki

·      MR mozga
·      MR krvnih sudova glave i vrata
·      MR cele kičme
·      Pregled neurologa

32.000,00 dinara

Biznis paket

· MR glave
· MR krvnih sudova glave i vrata
· MR vratnog dela kičme
· RTG pluća
· EKG
· Kompletna krvna slika +(Glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT)
· Pregled internista

26.500,00 dinara

Preventivni pregled kod žena 1

· UZ karlice
· UZ abdomena
· UZ dojke
· UZ štitne žlezde
· EKG
· Laboratorija T3,T4,Tsh
· Pregled interniste

27.500,00 dinara

Priprema za operativno lečenje

·      RTG pluća
·      Laboratorija(krvna grupa,faktori koagulacije, jutarnja glikemija, urea,kreatinin, jonogram/Na,K,Ca/ Opšti pregled urina),
·      EKG
·      Pregled – mišljenje kardiologa (interniste) o mogućnosti za operativni zahvat i opštu anesteziju,
·      Pregled – mišljenje anesteziologa,

 

14.000,00 dinara

Preventivni pregled kod žena 2

· MR karlice
· MR abdomena
· UZ dojke
· UZ štitne žlezde
· EKG
· Laboratorija T3,T4,Tsh
· Pregled interniste – endokrinologa

15.500,00 dinara

Pregled ZDRAVLJA

KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

· MR glave
· MR cele kičme
· MSCT pluća
· UZ abdomena
· UZ male karlice
· Kompletna krvna slika+(Glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT)
· EKG
· Pregled interniste

39.900,00 dinara

Red.br. Vrsta usluge Cena u RSD
1 Magnetna rezonanca  glave 14.000,00
2 Magnetna rezonanca  krvnih sudova mozga ili vrata (angiografija) 14.000,00
3 Magnetna rezonanca  krvnih sudova mozga i vrata (angiografija) 14.000,00
4 Magnetna rezonanca  mekih tkiva vrata 14.000,00
5 Magnetna rezonanca vratne kičme 14.000,00
6 Magnetna rezonanca torakalne kičme 14.000,00
7 Magnetna rezonanca lumbalno sakralne kičme 14.000,00
8 Magnetna rezonanca gornjeg abdomena 14.000,00
9 Magnetna rezonanca  male karlice 14.000,00
10 Magnetna rezonanca  jednog kolena 14.000,00
11 Magnetna rezonanca  jednog ramena 14.000,00
12 Magnetna rezonanca  medijastinuma 14.000,00
13 Magnetna rezonanca dojki 16.000,00
14 Magnetna rezonanca  kukova 14.000,00
15 Magnetna rezonanca  jednog zgloba 14.000,00
16 Magnetna rezonanca  orbita 14.000,00
17 Magnetno rezonantna enterografija 35.000,00
18 Drugi pregled na magnetnoj rezonanci 7.000,00
19 Priprema za operaciju 14.000,00
20 Kontrasno sredstvo za mag netnu rezonancu 5.000,00
21 EHO gornjeg abdomena 3.000,00
22 EHO  male karlice 3.000,00
23 EHO dojke 3.000,00
24 EHO  štitne žlezde 3.000,00
25 EHO  mekih tkiva 3.000,00
26 EHO testisa 3.000,00
27 EHO zglobova 3.000,00
28 EHO kukova dece 3.000,00
29 EKG 1.000,00
30 Specijalistički pregled radiologa 4.000,00
31 Specijalistički pregled 4.000,00
32 Anestezija 5.000,00
33 Aplikacija(davanje) injekcije 1.000,00
34 Aplikacija leka u zglob (blokada) 2.000,00
35 RTG pregled 3.500,00
36 RTG II pregled 1.800,00
37 Aplikacija blokade u kičmu 6.000,00
Red.br. Vrsta usluge Cena u RSD
38 Intravenska urografija (IVU) 11.500,00
39 Kopija CD-a     500,00
40 MSCT pregled 13.000,00
41 MSCT drugi pregled   6.500,00
42 MSCT pluća 13.000,00
43 MSCT glave 13.000,00
44 MSCT mekih tkiva vrata 13.000,00
45 MSCT vratne kičme 13.000,00
46 MSCT torakalne kičme 13.000,00
47 MSCT lumbalno sakralne kičme 13.000,00
48 MSCT gornjeg abdomena 13.000,00
49 MSCT male karlice 13.000,00
50 MSCT jednog zgloba 13.000,00
51 Kontrasno sredstvo za MSCT   5.000,00
52 Preventivni paket 26.500,00
53 Biznis paket 26.500,00
54 Preventivni paket kod žena 27.500,00
55 Neurološki paket 32.000,00
56 Specijalistički pregled profesora 5.000,00
57 Fistulografija 6.000,00
58 Priprema za operaciju 14.000,00
59 Covid paket 16.500,00
60 Post covid 24.500,00
61 Kolor Dopler krvnih sudova vrata (karotide) 5.000,00
62 Kolor Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta 5.000,00
63 Kolor Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta 5.000,00
64 Kolor Dopler krvnih sudova abdomena 4.000,00
65 Kolor Dopler krvnih sudova dojke 3.600,00
66 Kolor Dopler arterija donjih ekstremiteta 3.600,00
67 Kolor Dopler vena donjih ekstremiteta 3.600,00
68 MSCT urografija 13.000,00
69 Magnetna rezonanca CELE kičme 22.000,00
70 Pregled ZDRAVLJA 39.900,00
71 Preventivni paket kod žena 2 15.500,00
72 Farmako kavernozografija 17.000,00
73 Specijalistički pregled kardiologa i EKG 5.000,00

Napomena:

Svaki naredni pregled, na magnetnoj rezonanci, u istom danu, obavlja se po ceni od 7.000 RSD

Za svaki naredni pregled na rendgenu, u istom danu, oobavlja se po 1.800 RSD

Sve cene usluga obavljenih van radnog vremena uvećavaju se za 30% u odnosu na cene u cenovniku.