Neo Mag Dijagnostički centar, Magnetna Rezonanca

Radioloska ordinacija Prof. dr Tomislav Ivkovic
018/ 520-640   i   520-174

DIJAGNOSTIČKI
CENTAR
Magnetna rezonanca je vrsta medicinskog pregleda koji je potpuno bezbolan i bozopasan, tako da nema nikakvih ograničenja i mogu se pregledati deca i trudnice.
Jedino ograničenje je da pacijent mora biti miran tokom pregleda.
Jedina neudobnost je zvuk koji se čuje sve vreme pregleda.
Takođe, postoje ljudi koji osećaju strah od zatvorenog prostora i njima je teško da podnesu pregled ali tu je naše osoblje koje ima rešenja za Vaše tegobe.
Pregled na magnetu nije kratak, to je ustvari grupa različitih pregleda koji nama omogućavaju da postavimo tačnu dijagnozu.

Rtg šake
Neo Mag MR
Neo Mag rtg
Neo Mag CT
Kompjuterizovana tomografija je vrsta radiološkog pregleda, koji omogućava preciznu dijagnostiku svih organa. Neprevaziđen je za bolesti pluća, za sva hitna stanja kao i za koštanu patologiju. 
Tokom pregleda nema neudobnosti i pregled je dosta brz.
Jedina negativna strana pregleda je zračenje i pregledi na Kompjuterizovanoj tomografiji se ne mogu obavljati bez jasnih indikacija lekara.

USKORO U FUNKCIJI
RTg pluća
UZ Neo Mag
Ultrazvuk i color dopler je bezopasna vrsta pregleda koja se obavlja na istom aparatu. Nema nikakvih negativnih posledica. Pregled je bezbolan a rezultata se dobija odmah. Ultrazvuk se prvenstveno koristi za pregled dojki, abdomena, male karlice, štitne žlezde i mekih tkiva. Ultrazvukom se mogu pregledati zglobovi ali je preporuka da se to radi magnetnom rezonancom koja daje mnogo preciznije informacije.
Color doplerom se pregledavaju krvni sudovi vrata, ekstremiteta i abdomena


Neo Mag rtg
Standardna rendgen grafija je najstarija radiološka metoda ali se i dalje koristi kao prva dijagnostička metoda pre svega u dijagnostici oboljenja pluća i kod povreda koštano zglobnog sistema. Pregled je bezbolan ali postoji manja doza jonizujućeg zračenja koja nije štetna za zdravlje.

USKORO U FUNKCIJI
MRI mozga Neo Mag
Centar prave dijagnoze

Neo Mag

Neo Mag