Izbornik Zatvoriti

Red.br.

Vrsta usluge

Cena u dinarima

1

Magnetna rezonanca glave

12.000,00

2

Magnetna rezonanca krvnih sudova mozga i vrata (angiografija)

12.000,00

3

Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata

12.000,00

4

Magnetna rezonanca vratne kičme

11.500,00

5

Magnetna rezonanca torakalne kičme

11.500,00

6

Magnetna rezonanca lumbalno sakralne kičme

11.500,00

7

Magnetna rezonanca gornjeg abdomena

12.000,00

8

Magnetna rezonanca male karlice

12.000,00

9

Magnetna rezonanca jednog kolena

11.500,00

10

Magnetna rezonanca jednog ramena

12.000,00

11

Magnetna rezonanca medijastinuma

12.000,00

12

Magnetna rezonanca dojki

12.000,00

13

Magnetna rezonanca kukova

12.000,00

14

Magnetna rezonanca zgloba

11.500,00

15

Magnetna rezonanca orbita

12.000,00

16

Magnetna rezonanca enterografija

30.000,00

17

Drugi pregled na magnetnoj rezonanci

6.000,00

18

Kraći pregled na magnetnoj rezonanci (dve sekvence)

5.000,00

Red.br.

Vrsta usluge

Cena u dinarima

20

EHO gornjeg abdomena

2.800,00

21

EHO male karlice

2.800,00

22

EHO dojke

3.000,00

23

EHO štitne žlezde

2.800,00

24

EHO mekih tkiva

2.800,00

25

EHO testisa

2.800,00

26

EHO zglobova

2.800,00

27

EHO kukova dece

3.000,00

28

EKG

1.000,00

29

Specijalistički pregled radiologa

3.000,00

30

Specijalistički pregled

3.000,00

31

Anestezija

2.000,00

32

Aplikacija(davanje) injekcije

1.000,00

33

Aplikacija leka u zglob (blokada)

1.000,00

34

RTG pregled

3.000,00

35

RTG II pregled

1.500,00

36

RTG grafija

2.500,00

37

Intravenska urografija

8.000,00

38

Magnetna rezonanca krvnih sudova mozga ili vrata (angiografija)

8.500,00

Napomena:

Svaki naredni pregled, na magnetnoj rezonanci, u istom danu, obavlja se po ceni od 6.000 RSD

Za svaki naredni pregled na rendgenu, u istom danu, ostvaruje se popust od 50%

Sve cene usluga obavljenih van radnog vremena uvećavaju se za 30% u odnosu na cene u cenovniku.

Translate »