Izbornik Zatvoriti

PREVENTIVNI  SISTEMATSKI  PREGLEDI

Preventivni paket

· MR glave
· MR vratnog dela kičme
· RTG pluća
· UZ abdomena
· UZ male karlice
· Kompletna krvna slika+(Glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT)
· EKG
· Pregled interniste

25.500,00 dinara

Biznis paket

· MR glave
· MR krvnih sudova glave i vrata
· MR vratnog dela kičme
· RTG pluća
· EKG
· Kompletna krvna slika +(Glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT)
· Pregled internista

25.500,00 dinara

Preventivni pregled kod žena

· MR karlice
· MR abdomena
· UZ dojke
· UZ štitne žlezde
· EKG
· Laboratorija T3,T4,Tsh
· Pregled interniste – endokrinologa

23.500,00 dinara

Neurološki

·      MR mozga
·      MR krvnih sudova glave i vrata
·      MR cele kičme
·      Pregled neurologa

30.000,00 dinara

Priprema za operativno lečenje

·      RTG pluća
·      Laboratorija
·      EKG
·      Pregled kardiologa
·      Pregled anesteziologa

 

Red.br. Vrsta usluge Cena u dinarima
1 Magnetna rezonanca  glave 13.000,00
2 Magnetna rezonanca  krvnih sudova mozga ili vrata (angiografija) 9.500,00
3 Magnetna rezonanca  krvnih sudova mozga i vrata (angiografija) 13.000,00
4 Magnetna rezonanca  mekih tkiva vrata 13.000,00
5 Magnetna rezonanca vratne kičme 13.000,00
6 Magnetna rezonanca torakalne kičme 13.000,00
7 Magnetna rezonanca lumbalno sakralne kičme 13.000,00
8 Magnetna rezonanca gornjeg abdomena 13.000,00
9 Magnetna rezonanca  male karlice 13.000,00
10 Magnetna rezonanca  jednog kolena 12.500,00
11 Magnetna rezonanca  jednog ramena 13.000,00
12 Magnetna rezonanca  medijastinuma 13.000,00
13 Magnetna rezonanca dojki 16.000,00
14 Magnetna rezonanca  kukova 13.000,00
15 Magnetna rezonanca  jednog zgloba 12.500,00
16 Magnetna rezonanca  orbita 13.000,00
17 Magnetno rezonantna enterografija 35.000,00
18 Drugi pregled na magnetnoj rezonanci 7.000,00
19 Kontrasno sredstvo za mag netnu rezonancu 4.500,00
20 EHO gornjeg abdomena 2.800,00
21 EHO  male karlice 2.800,00
22 EHO dojke 3.000,00
23 EHO  štitne žlezde 2.800,00
24 EHO  mekih tkiva 2.800,00
25 EHO testisa 2.800,00
26 EHO zglobova 2.800,00
27 EHO kukova dece 3.000,00
Red.br. Vrsta usluge Cena u dinarima
29 EKG 1.000,00
30 Specijalistički pregled radiologa 3.000,00
31 Specijalistički pregled 3.000,00
32 Anestezija 3.000,00
33 Aplikacija(davanje) injekcije 1.000,00
34 Aplikacija leka u zglob (blokada) 1.000,00
35 RTG pregled 3.000,00
36 RTG II pregled 1.500,00
37 RTG grafija 2.500,00
38 Intravenska urografija (IVU) 8.000,00
39 Kopija CD-a     500,00
40 MSCT pregled 12.500,00
41 MSCT drugi pregled   6.000,00
42 MSCT pluća 12.500,00
43 MSCT glave 12.500,00
44 MSCT mekih tkiva vrata 12.500,00
45 MSCT vratne kičme 12.500,00
46 MSCT torakalne kičme 12.500,00
47 MSCT lumbalno sakralne kičme 12.500,00
48 MSCT gornjeg abdomena 12.500,00
49 MSCT male karlice 12.500,00
50 MSCT jednog zgloba 12.500,00
51 Kontrasno sredstvo za MSCT   4.000,00

Napomena:

Svaki naredni pregled, na magnetnoj rezonanci, u istom danu, obavlja se po ceni od 7.000 RSD

Za svaki naredni pregled na rendgenu, u istom danu, ostvaruje se popust od 50%

Sve cene usluga obavljenih van radnog vremena uvećavaju se za 30% u odnosu na cene u cenovniku.

Translate »