Neo Mag Dijagnostički centar, Magnetna Rezonanca

Radioloska ordinacija Prof. dr Tomislav Ivkovic
018/ 520-640   i   520-174

DIJAGNOSTIČKI
CENTAR

Cenovnik

Za više informacija pozovite na naše brojeve
       1. Magnetna rezonanca glave......................................................................................
      2. Magnetna rezonanca kukova...................................................................................
      3. Magnetna rezonanca sa angiografijom .................................................................
      4. Kontrasno sredstvo za MR......................................................................................
      5. Magnetna rezonanca vratne kicme ........................................................................
      6. Magnetna rezonanca torakalne kicme....................................................................
      7. Magnetna rezonanca lumbalne kicme....................................................................
      8. Magnetna rezonanca gornjeg abdomena...............................................................
      9. Magnetna rezonanca male karlice...........................................................................
    10. Magnetna rezonanca jednog kolena.......................................................................
    11. Magnetna rezonanca jednog ramena......................................................................
    12. Magnetna rezonanca medijastinuma.....................................................................
    13. Magnetna rezonanca jednog  zgloba......................................................................
    14. Magnetna rezonanca dojki.......................................................................................
    15. Drugi pregled na MR ................................................................................................
    16. EHO srca ...................................................................................................................
    17. EHO gornjeg abdomena ..........................................................................................
    18. EHO male karlice ......................................................................................................
    19. EHO dojke .................................................................................................................
    20. EHO štitne žlezde .....................................................................................................
    21. EHO mekih tkiva........................................................................................................
    22. EHO testisa................................................................................................................
    23. EHO kukova dece .....................................................................................................
    24. EHO zglobova ...........................................................................................................
    25. Kolor Dopler ehosonografija krvnih sudova vrata ...............................................
    26. Kolor Dopler ehosonografija krvnih sudova donjih extremiteta..........................
    27. Kolor Dopler ehosonografija arterija donjih ekstremiteta....................................
    28. Kolor Dopler ehosonografija vena donjih ekstremiteta .......................................
    29. Kolor Dopler ehosonografija krvnih sudova abdomena ......................................
    30. Kolor Dopler ehosonografija krvnih sudova dojke................................................
    31. EKG............................................................................................................................
    32. Specijalistički pregled interniste.............................................................................
    33. Konsultativni pregled specijalista...........................................................................
    34. Konsultativni pregled neurohirurga........................................................................
    35. Anestezija..................................................................................................................


12.000 din.
12.000 din.
15.000 din.
3.500 din.
11.000 din.
11.000 din.
11.000 din.
12.000 din.
12.000 din.
10.000 din.
12.000 din.
12.000 din.
10.000 din.
15.000 din.
6.000 din.
2.600 din.
2.800 din.
2.800 din.
3.000 din.
2.800 din.
2.800 din.
2.800 din.
3.000 din.
2.800 din.
5.000 din.
5.000 din.
3.600 din.
3.600 din.
4.000 din.
3.600 din.
1.000 din.
2.000 din.
2.500 din.
3.000 din.
2.000 din.

Ostali pregledi

Dodatni pregledi

Mi smo centar koji se brzo razvija tako da uskoro možete očekivati novu opremu, nove preglede, nova istraživanja...
 
Konstantno se trudimo da obogatimo ponudu pregleda tako da sem navedenih možete očekivati i druge. Osim osnovnom dijagnostikom, bavimo se i istraživanjima tako da uvek postoji nešto još što možemo ponuditi...